Klaas Fidom Photography  
Capture the Moment

Den Helder

Den Helder is de noordelijkste plaats en gemeente op het vasteland van de Nederlandse provincie Noord-Holland. De regio waar Den Helder in ligt noemt men de Kop van Noord-Holland of Noordkop. Bij Den Helder ligt de belangrijkste marinebasis van Nederland. Den Helder is ook een belangrijk knooppunt in de offshore-activiteiten op het Nederlandse deel van de Noordzee. Niet alleen is Vliegveld de Kooy het belangrijkste knooppunt voor personenvervoer van en naar productieplatforms, ook komen er veel pijpleidingen aan land en is er een grote gasbehandelingsinstallatie van de NAM. Ten noordwesten van Den Helder ligt de zandplaat Noorderhaaks, ten noorden het Marsdiep met aan de andere zijde het eiland Texel en ten oosten de uitgestrekte waddenplaat Balgzand. Bron: Wikipedia

LIchtschip TEXEL

Lichtschip Texel, in de haven van Willemsoord


In de Noordzee komen veel zandbanken en ondiepten voor. Deze vormen een groot gevaar voor de scheepvaart. Omdat de Noordzee één van de drukst bevaren zeeën ter wereld is, moeten de vaarroutes en ondiepten adequaat en volgens internationale afspraken worden gemarkeerd. Tegenwoordig is Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor de vaarwegmarkering in de Nederlandse sector van de Noordzee. Tot laat in de vorige eeuw gebeurde dit markeren echter nog door onder andere lichtschepen, die zich het best laten definiëren als drijvende vuurtorens op ver in zee vooruitgeschoven posities. Door de alsmaar voortschrijdende technische ontwikkelingen op nautisch gebied waren de in exploitatie dure lichtschepen op een gegeven moment als navigatiemiddel overbodig en werden vervangen door andere, eigentijdse middelen. Dit overkwam ook het lichtschip Texel. Nadat het de laatste vijftien jaar van haar actieve leven als geautomatiseerd lichtschip onbemand op positie had gelegen, werd het schip in 1992 naar binnen gehaald en door een grote lichtboei vervangen. Bron : http://www.lichtschip-texel.nl

Op en rond Willemsoord (Oude Marinewerf) Den Helder

In 1811 kwam Napoléon Bonaparte op inspectiebezoek in Den Helder. De geringschatting en neerbuigendheid waarmee tegenwoordig helaas nog steeds mensen over Den Helder praten, kwam blijkbaar niet op in de overpeinzingen van Napoléon, toen hij, de hand in de revers gestoken, land en zee overzag. Hij was onder de indruk van de kwaliteit van de haven en de rede. De koning die zichzelf tot keizer had gekroond, die gevreesd werd tot in alle uithoeken van Europa, sprak positief over Den Helder. Maar Napoleon is vooral onder de indruk van die strategische landtong. Op het noordelijkste puntje, als op een kaap, ligt Helder. Hij geeft de waterbouwkundige Jan Blanken Jansz. opdracht hier de grootste marinebasis met werf van ons land te bouwen. Tegelijk moet een gordel van fortificaties worden aangelegd: de Stelling Den Helder. Hiervan maakt de werf deel uit. Helder hoeft dan niet meer bang te zijn onder de voet te worden gelopen door een vijand die over land komt, zoals de Engelsen en de Russen deden toen ze bij Callantsoog landden en Helder op grote schaal plunderden. Het moet hier een onneembare vesting worden: het Gibraltar van het Noorden.

In 1812 keurt de Franse keizer in Parijs het ontwerp voor de Stelling Den Helder goed. Het is politiek een roerige tijd. Het bewind van Napoléon komt ten val en in 1813 zijn we van de Franse bezetting bevrijd. Koning Willem I, de eerste Oranjevorst na de Franse tijd, geeft opdracht Napoléons plan uit te voeren, vandaar de naam Willemsoord. Ook de verdedigingslinie met de forten wordt dan gebouwd. De grond voor de toekomstige werf bestaat uit kreken, zandbanken en wiergronden. Aan de havenkant is een rij hoofden en een particulier scheepshellinkje. Het terrein is gedeeltelijk al met klei opgehoogd. De Sluisdijk loopt in zuidwestelijke/noordoostelijke richting over de toekomstige werf. Het dijklichaam biedt een stevige ondergrond voor het zware stoommachinegebouw met negen pompen, het eerste en grootste gebouw op het terrein dat gereed is. Verder zijn dan klaar voor gebruik een nat dok met dokkanaal en zeesluis, een droogdok, een uitwateringskanaal waar de pompen op kunnen lozen en een groot magazijn.  Bron: http://www.willemsoordbv.nl/

Het reddingsmuseum "Dorus Rijkers"

Nog een aantal mooie momentjes in Den Helder

De oude kustwacht toren van Den Helder